Witamy w firmie Taboss

Ofirmie TABOSS.Geokrata TabossRecyklingFormy plasikowe do produkcji kostki brukowej.Produkcja geokraty TabossProdukja form plastikowych do wyrobu kostki brukowej.Formularz zamówienia onlineKompletna oferta usług wykonywanych przez Firmę Taboss.Zaplecze transportowe.Warunki i możliwości współpracy.Historia klubu "TABOSS-KART"Kontakt z firmš Taboss.

Untitled Document

 

Firma TABOSS jest producentem i dystrybutorem systemów stabilizacji gruntu. Firma ta istnieje na rynku polskim od 1972 r. Od chwili swojego powstania zajmuje się ona produkcją elementów z tworzyw sztucznych. W roku 1990 w związku z dynamicznie rozwijającym się rynkiem budowlanym firma zainteresowała się tą gałęzią polskiego przemysłu. Do chwili obecnej współpracuje z wieloma firmami budowlanymi w Polsce, wykonując elementy plastikowe na potrzeby budownictwa.
Gałęzią budownictwa obsługiwaną przez firmę TABOSS jest budownictwo drogowe. W roku 1998 firma wprowadziła na rynek nowy produkt GEOKRATA TABOSS. Jest to system stabilizacji gruntu.

Produkt ten jest używany przy produkcji dróg, umacnianiu nasypów kolejowych, zapobiega erozji zboczy oraz może być używany indywidualnie przy utwardzaniu np. podjazdów do garaży lub parkingów.
Firma ta jest drugim w europie producentem tego produktu, który nosi roboczą nazwę GEOKRATA TABOSS.
Dystrybujemy nasze produkty również do Czech, Słowacji i Rosji oraz Belgii.
Produkt posiada niezbędne akceptacje techniczne dopuszczające go do stosowania na rynku polskim oraz za granicą. Produkt GEOKRATA TABOSS jest opatentowany przez firmę TABOSS na rynku polskim.

GENEZA POWSTANIA FIRMY

Prywatne przedsiębiorstwo o nazwie TABOSS istnieje na rynku polskim już 30 lat. Jest ono firmą rodzinną. W latach siedemdziesiątych gdzie znajdujemy pierwsze oznaki istnienia, przedsiębiorstwo zajmowało się produkcją zabawek z plastiku. W ciągu dwudziestu lat przedsiębiorstwo to rozwinęło się na, tyle iż jest ono znane na rynkach wschodnich oraz południowych. Duży park maszynowy, wykwalifikowana załoga i dostęp do taniego surowca po recyklingu z akumulatorów samochodowych, stawiają je wśród najlepszych średnich firm w Polsce zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych oraz w gronie nielicznych firm przetwarzających odpady z tworzyw sztucznych.

Przedsiębiorstwo założył w latach sześćdziesiątych ojciec obecnego właściciela. Szybko jednak podzielił majątek przedsiębiorstwa między dwóch synów. W latach siedemdziesiątych prowadzenie firmy prywatnej graniczyło z cudem, gdyż ówczesny system nie dopuszczał do tworzenia i egzystencji firm prywatnych.
Na rok 1989 przypada największy rozkwit firmy. Wtedy to został wybudowany nowy zakład dostosowany do produkcji na dużą skalę. Stare maszyny zostały przeniesione z garażu domowego do zakładu o powierzchni produkcyjnej 500 m2 i zapasie energii elektrycznej 130 KW.
Powstanie wolnego rynku pociągnęło za sobą zmianę profilu produkcji przedsiębiorstwa. W nowo powstającej gospodarce rynkowej nie było już miejsca na prymitywne jak dotąd produkty. Długoletnie doświadczenia w przetwórstwie tworzyw sztucznych oraz znajomość rynku umożliwiały szybką reakcję na nowe zapotrzebowania potencjalnych klientów.
Rozpoczęto produkcję nowego wyrobu opakowania do kaset wideo, na które w ówczesnym okresie istniał duży popyt. Na produkcji pociągnęła za sobą zmianę w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. W związku z potrzebą systematycznej konserwacji matryc używanych do produkcji, zostają zakupione maszyny do obróbki metalu. Firma staje się samowystarczalna obecnie, konserwacje, posiada matryce jak i planuje wykonywanie nowych, oraz sama je wykonuje.

1990 r firma opracowuje i wprowadza na rynek nowy produkt, który skierowany jest do branży budowlanej i kamieniarzy. Są to formy plastykowe do produkcji kostki brukowej maja one na celu podnieść jakość produktu oraz uprościć proces produkcyjny. Formy Plastykowe umożliwiły start i rozwój wielu nowo powstałym firmom, poprzez niski wkład finansowy potrzebny na rozpoczęcie produkcji Kostki Brukowej.
1999 r firma wypuszcza na rynek swój najnowszy produkt GEOKRATĘ TABOSS, produkt ten jest najbardziej zawansowany technologicznie ze wszystkich wytwarzanych do tej pory w firmie TABOSS. W procesie produkcji używana jest linia do wytłaczania płyty z PEHD, najnowocześniejsze zgrzewarki ultradźwiękowe amerykańskiej firmy DUKANE. W procesie kontroli jakości firma współpracuje z Politechniką Wrocławską.
W tej chwili w firmie pracuje 45 pracowników, przerabia ona miesięcznie 200t odpadów z akumulatorów wykorzystując je do powtórnego przetworzenia oczyszczając tym samym nasze środowisko i w zależności od zamówień polietylenu wysokiej gęstosci. Jest to firma produkcyjna, która jednak odcisnęła swoje znamię na polskim rynku tworzyw sztucznych.
Krótka droga od pracownika do właściciela umożliwia dobry kontakt z załogą firmy. Nie jest to bardzo rozbudowana organizacja, ale to właśnie takie firmy są najbardziej prężne i dobrze zaspokajają zapotrzebowanie rynku.

Aby poprawnie oglšdać tš stronę ustaw sobie rozdzielczość na 800x600.